Solarno ogrevanje


Razvoj solarne tehnologije

Razvoj solarne tehnologije
 Pozitivni razvoj solarnega trga se nadaljuje in iz leta v leto vse bolj povečuje    Tudi neugodne gospodarskerazmere in iz tega izhajajoča manjša kupna moč ne more prizadeti solarnega trga. Če pogledamo na skupne številke,je jasno, da solarne naprave kljub pozitivnim rezultatom stojijo komaj nazačetku prodora na širši trg. več

Sončna energija

Sončna energija
Ena izmed možnosti je s toplotnimi zbiralniki sončne energije. Če se omejimo na primer (preglednica 1), lahko na osnovi meritev ugotovimo, da z zbiralniki sončne energije, ki so obrnjeni na jug in jih uporabljamo za pripravo tople sanitarne vode, lahko pokrivamo okoli 75 % skupnih toplotnih potreb, v poletnih mesecih pa celo do100 %. Tako je 4 % strošek električne energije, ki ga porabi za obratovanje obtočna črpalka, relativno nizek.  večStrokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje